Yazar: Burak Erdoğan

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü. 1998.

Yeni Normal ve İzleyici Toplum

30 Haziran 2020 1

Hayatımızda düzenli olarak duyduğumuz “normal” ve “yeni” kelimeleri birleşerek hiç duymadığımız ve göreceli olarak kavramakta zorlandığımız bir kavram oluşturdu, “yeni normal”. Yeni normal tamlamasının kullanım alanı belirsiz ve kavramın içi hala doldurulmamış olmasına karşın, daha koyu çizgilerle sınırları çizilmiş bir kavramla karşı karşıyayız, İzeyici Toplum. İzleyici Toplum, Guy Debord’un “Society of the Spectacle-Gösteri Toplumu” ile…

Yazar: Burak Erdoğan

Halil İnalcık’ın Gözünden Mustafa Kemal Atatürk

18 Haziran 2020 0

Halil İnalcık… Bu ismi zikrettikten sonra daha fazla açıklama ile okuyucuyu yormak niyetinde değilim. Kendisini tanımayanlara veya tanımasına rağmen daha önce okumayanlara tek tavsiyem var. Okuyun, araştırın. Halil İnalcık, Osmanlı tarihini cümle cihana aydınlatmakla birlikte, bilime ve dünyaya bakış açısıyla Türk Milliyetçiliğini başka bir boyuta taşımıştır. Tarihimizin büyük şahsiyetlerindendir. Yazdıkları kadar kendisi de tarihsel bir…

Yazar: Burak Erdoğan

Millet, Ümmet, Devlet

6 Haziran 2020 0

Ömer Seyfettin 1914’te Milliyet Nedir? başlıklı yazısına “Türklük mefkûresinden evvel milliyetin ne demek olduğunu anlamanız lâzımdır.” diyerek başlıyor. Bu vesikaya Ömer Seyfettin’in “Türklük Mefkûresi” başlıklı makalesinden ulaşıyoruz. Karantina sürecinde okuduğum en ufuk açıcı kitap “Ömer Seyfettin, Türklük Üzerine Yazılar” başlıklı makale derlemesi. Ayrıca Ömer Seyfettin’in bütün eserlerini tek bir yerde toplayan ve bunları örnek olarak “Türklük Üzerine…

Yazar: Burak Erdoğan

Güney Azerbaycan ile Ortak Mazimiz

21 Mayıs 2020 0

Güney Azerbaycan Türkleri ile Anadolu Türkleri, tarihsel süreçte birbirlerini siyasi ve kültürel olarak etkilemiştir. Bu karşılıklı etkileşim ayrı coğrafyalarda yaşayan, aynı kültüre, dine ve millete mensup insanların ortak mazileri etrafında şekillenmiştir. Nadir Şah’ın Büyük Türk Devleti ülküsü, ayrı düşmüş büyük bir milletin ortak geçmişinin meyvesidir. Türklerin Alp Er Tunga ile başlayan Güney Azerbaycan mazisi, bugün…

Yazar: Burak Erdoğan

Nadir Şah’ın Sultan Mahmut’a Mektubu

17 Mayıs 2020 0

Bugün, Türk çocukları Büyük Türk Birliği ülküsünü, Paris sokaklarından değil, Güney Azerbaycan’dan esinlenmektedir. Turancılık, kimi asılsız iddialar gibi Türklere 19. yy. sonlarında değil, Mete Han düzenli orduyu kurduğu günden sonra yerleşmiştir. Bugün Güney Azerbaycan dosyamızın içerisindeki bu Tarihi Vesika’nın önemi; Nadir Şah’ın Türklük bilincini genç Türkler ile paylaşmaktır. İran’da hükmetmiş Afşar Hanedanı’nın kurucusu Nadir Şah, Oğuzların Afşar…

Yazar: Burak Erdoğan

Alparslan Türkeş (KAZGANOĞLU) Çankırı’yı Anlatıyor.

12 Mayıs 2020 0

Tarihte büyük Türk liderlerinin ortak özellikleri, Türkçe’yi güzel kullanmalarıdır. Alparslan Türkeş’in de yazarı olduğu Orkun Dergisinin 57. Sayısından güzel örnekler bulmak mümkündür. Alparslan Türkeş’in, “KAZGANOĞLU” (bizde de bir tane mevcuttur) müstearıyla Çankırı’yı detaylı şekilde anlattığı Orkun Dergisinin 57. Sayısındaki raporu sizlerle sunmadan önce, artık gelenek haline gelmiş kısa hatırlatmalar ve teşekkürlerim olacak. Öncelikle bu yazının…

Yazar: Burak Erdoğan

Türk Aklının Balkanlarda Tezahürü

4 Mayıs 2020 0

Ordu Millet tanımının en başarılı örneği olan Türkler, 14. asrın ortasında Anadolu’nun karışık topraklarından kendilerini Balkanlara atmışlardır. 1346 yılında, Osmanlı Beyliğinin başbuğu Orhan Gazi, Bizans tahtında hak iddia eden Kantakuzenos’u desteklemiş, karşılığında kızı Theodora ile evlenmiştir. Theodora ile evliliği neticesinde Bizans ile ikili ilişkilerini yoğunlaştıran Orhan Gazi, 1352 yılında oğlu Şehzade Süleyman’ın komutasındaki birliklerini Sırplar…

Yazar: Burak Erdoğan

Sultan Alparslan’ın Irak Halkı Üzerine Düşünceleri

27 Nisan 2020 0

Bilkent İletişim Tasarım bölümüne başladığım ilk gün, Sanat Tarihi olarak adlandırabileceğimiz bir dersin başında hocamız yaratıcılığı bir tulumbanın kurumasına benzetmişti. Kendileri tulumbalar kuruduğunda tekrar su akmasını sağlamak için üzerine bir bardak su döküldüğünü, insanın da yeni işler başarmadan önce zihnine bir bardak su dökülmesi gerektiğinden bahsetmişti. Tarihin gündelik siyasete dayanak noktası değil, ders olması en birincil temennimdir.…

Yazar: Burak Erdoğan

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde Türk Milliyetçiliği

24 Mart 2020 0

Günümüz Türk Toplumu, beyni bulandırılan “sosyalizm, siyasal islam, liberalizm-kapitalizm” ve benzeri bir çok gayr-ı Türk dünya görüşü ile manevi değerlerinden uzaklaştırılmış, içinde yaşadığı ülke ve coğrafyaya bu dış fikirler ile çokça yabancılaştırılmıştır. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ardından Türk beyinlerinin inanç ve ülkülerini kıran “depolitizasyon”, “apolitikleşme” benzeri kavramlar ise zaten çokça bulandırılmış olan Türk Aklı’na…

Yazar: Burak Erdoğan

Başbuğ Alparslan Türkeş, Yalçın Öcal ile birlikte Çırpınırdın Karadeniz’i Söylüyor

17 Mart 2020 1

Kıymetli Misak-ı Zafer okurları, bu Tarihi Vesika, hiç beklemediğim bir zamanda, hiç beklemediğim bir yerde karşıma çıkmış; varlığını bilmek beni hayli mutlu etmiştir. Aktaracağım vesikaya başlamadan önce bu önemli anının benimle buluşmasını sağlayan dayım Yalçın Öcal’a teşekkür etmek ve kısaca kendisine değinmek isterim. Yalçın Öcal, Adana eşrafından olup, hayatını epey dolu geçirmiş ve bu dolu…

Yazar: Burak Erdoğan

Türklerde İslam’a Yaklaşım-Ziya Gökalp

9 Ocak 2020 1

Ulu Türk Milleti, asırlardır dünya medeniyetine ve İslam kültürüne bayraktarlık etmiştir. Bizler bu kutlu milletin fertleri olarak, gerek siyasi, gerek kültürel gerek de bireysel olarak bugün, olmamamız gereken bir buhranın içine sıkışmış durumdayız. Tarihin gösterdiği üzre her millet zaman zaman zorlu süreçlerden geçer, önemli olan az önce bahsi geçen tarih bilimini doğru kullanmak, sorunu tespit…

Yazar: Burak Erdoğan

Türkler, Bedeviler ve Sarı Renkli Sikkeler

2 Ocak 2020 0

Dünyanın en kanlı ve adi savaşında ilk top çoktan patlamış, vakit aydınlık günlerden hızla kaçmaya başlamıştı. Zorlu harp yıllarındaki anılarını Zeytindağı adlı kitabında birleştiren Falih Rıfkı ise 20 yaşlarında bir subay olarak gördüklerini bir hayli taraflı fakat çoğu yerinde doğru bir şekilde gözler önüne döküyordu. Falih Rıfkı Atay, İmparatorluğun son yıllarını 4. Ordu Komutanı Cemal…

Yazar: Burak Erdoğan

Antik Yunan’dan Çağın Türk Devleti’ne Doğruluk

12 Eylül 2019 0

Beşeri tarihin en köklü arayışlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkan doğruluk, günümüz Türkiyesinde hala tam rayına oturtulamamışken bundan yirmi beş asır önce bir festivalde günümüze göre anlatılmış ve tartışılmıştı. Eflatun’un-ki yazının devamında karşınıza Platon olarak da çıkacaktır- Devlet kitabının, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi altında yayımlanmış çevirisinin 24 ve 25. sayfalarını okurken rastladığım kısa ve…

Yazar: Burak Erdoğan