Yazar: Burak Erdoğan

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü. 1998.

Enver Paşa Birinci Doğu Halkları Kongresinde

28 Ekim 2020 0

Çarlık Rusya’nın tarumarından sonra kurulan Sovyet imparatorluğu henüz gücünü toparlayamamıştı. Daha güçlenemediği için, eski hasımlarla temasa geçiyor, “Bakın kötü olan Çarlık Rusyasıydı, Sovyet Rusyası iyidir” masalıyla kandırabildiği ülkeleri ilhak ediyordu. Bolşeviklerin gözüne kestirdiği coğrafyaların birçoğu eski Osmanlı mülkü veyahut Türk yurduydu. Sovyet imparatorluğunu yöneten bolşevikler, bir süreliğine tarihsel hasımlarına dost görünmeye çalıştı ve nihayetinde birçoğunu…

Yazar: Burak Erdoğan

Şehit Fahri Başkonsolos Orhan Gündüz’ün Hayatı

13 Ekim 2020 1

4 Mayıs 1982 yılında Boston’da teröristlerce katledilen Orhan Gündüz, 1922 yılında İstanbul Sarıyer’de dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu Emirgan’da geçiren Gündüz, 1942 yılında Harp okulundan mezun olmuş, 1954 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmıştır. 1954 yılında yüzbaşıyken Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmış, Amerika’ya yerleştiği 1963 yılına kadar İstanbul’da dış ticaretle ilgilenmiştir. Amerika’nın Massachussets eyaletinin Boston şehrine…

Yazar: Burak Erdoğan

Ölüm Hepimizi Bulacak (Pîrî Reis)

5 Ekim 2020 0

İnsanız. Doğuma seviniyor, ölüme üzülüyoruz. Gelirken biz bilmesek de bazı gerçekleri kabul ederek dünyaya geliyoruz. Dünya kimseye söz vermedi; geldik, vakti gelince gidiyoruz. Türk tarihi içinde yaşadığımız  zamanın -en fazla yüz yıl- pek bir hükmü yok. Kümülatif bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dünyada ölümsüzlüğü arıyoruz. Ölümsüzlüğün yolunun hatırlanmak olduğu artık bayağılaştı, zikretmek yerine fiile dökmek…

Yazar: Burak Erdoğan

Karabağ’dan Gönderilen İşaret Fişeği: Büyük Türk Birliği

30 Eylül 2020 0

Zor zamanlardan geçiyoruz. Bunu anlamak için müthiş bir stratejik zekâ gerekmiyor. Türkler ateşle imtihan oluyor. Konuştuğumuz Türk büyükleri, akademisyenler, gün görenlerin ağzından üç aşağı beş yukarı aynı kelimeler dökülüyor. 21. asır Türk Dünyası için imtihan asrı olacak. Bunu biliyor ve hazırlanıyoruz. 2015’ten bu yana zaman epey hızlı geçti. Gafil kalan Türkler zaman tarafından uyandırılıyor. Suriye…

Yazar: Burak Erdoğan

Bu Topraklar Hep Bizim

2 Eylül 2020 0

“Düşman çevremizde ocak gibiydi. Biz içinde ateş idik. Öylece oturduk.” Bundan yüzyıllar önce, Bilge Tonyukuk genç Türklere bu cümlelerle hitap etti. Türk milleti çıkmazdaydı. Oğuz beyleri uyandı, ilini töresini bildi. Zafer ve başarı kaçınılmaz oldu. Türkler cihana hükmetti. Bugün Kırım, Batı Trakya, Kuzey Afrika, Kuzey Irak, Güney Azerbaycan ve Doğu Türkistan’da düşman çevremizde ocak gibi,…

Yazar: Burak Erdoğan

Coğrafya’nın Fikirler Üzerindeki Etkisi

19 Ağustos 2020 0

Coğrafya’nın sadece “dağ-tepe” bilimi olmadığı, insanların düşüncelerini ve yaşayışlarını etkilediğini daha evvelden yazarlarımızdan Enes Er, Bilimlerin Kraliçesi Coğrafya başlıklı yazısında belirtmişti. Bununla birlikte, Coğrafya’nın insanlar üzerindeki etkisine bir örnek sunmanın gerek dış Türkler gerek Gayr-ı Türkler gerek de Türkiye’deki Türkleri anlamak adına elzem olduğuna inanmaktayım. Bu konuda Ütopya’nın yazarı Thomas More ve Prens’in yazarı Machiavvelli’nin…

Yazar: Burak Erdoğan

MAVİ VATAN VE BÜYÜK TÜRKİYE

11 Ağustos 2020 0

Hatalarıyla sevaplarıyla, Osmanlı İmparatorluğu Türklerin kurduğu ve yönettiği en büyük devlettir. Osmanoğulları, devleti 3 temel üzerine konumlandırmıştır. Bunlar Ekonomi, Askeri Kuvvet ve Adalettir. Değişen şartlar neticesinde Türklerin Askeri Kuvveti zayıflamış, Ekonomi bozulmuş, Adalet zelzeleye uğramıştır. Buna mukabil Türkler, Osmanlı İmparatorluğunu yıkıp yerine Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan bir asır sonra, tarihimizde bir dönüm noktası ile…

Yazar: Burak Erdoğan

Yeni Normal ve İzleyici Toplum

30 Haziran 2020 1

Hayatımızda düzenli olarak duyduğumuz “normal” ve “yeni” kelimeleri birleşerek hiç duymadığımız ve göreceli olarak kavramakta zorlandığımız bir kavram oluşturdu, “yeni normal”. Yeni normal tamlamasının kullanım alanı belirsiz ve kavramın içi hala doldurulmamış olmasına karşın, daha koyu çizgilerle sınırları çizilmiş bir kavramla karşı karşıyayız, İzeyici Toplum. İzleyici Toplum, Guy Debord’un “Society of the Spectacle-Gösteri Toplumu” ile…

Yazar: Burak Erdoğan

Halil İnalcık’ın Gözünden Mustafa Kemal Atatürk

18 Haziran 2020 0

Halil İnalcık… Bu ismi zikrettikten sonra daha fazla açıklama ile okuyucuyu yormak niyetinde değilim. Kendisini tanımayanlara veya tanımasına rağmen daha önce okumayanlara tek tavsiyem var. Okuyun, araştırın. Halil İnalcık, Osmanlı tarihini cümle cihana aydınlatmakla birlikte, bilime ve dünyaya bakış açısıyla Türk Milliyetçiliğini başka bir boyuta taşımıştır. Tarihimizin büyük şahsiyetlerindendir. Yazdıkları kadar kendisi de tarihsel bir…

Yazar: Burak Erdoğan

Millet, Ümmet, Devlet

6 Haziran 2020 0

Ömer Seyfettin 1914’te Milliyet Nedir? başlıklı yazısına “Türklük mefkûresinden evvel milliyetin ne demek olduğunu anlamanız lâzımdır.” diyerek başlıyor. Bu vesikaya Ömer Seyfettin’in “Türklük Mefkûresi” başlıklı makalesinden ulaşıyoruz. Karantina sürecinde okuduğum en ufuk açıcı kitap “Ömer Seyfettin, Türklük Üzerine Yazılar” başlıklı makale derlemesi. Ayrıca Ömer Seyfettin’in bütün eserlerini tek bir yerde toplayan ve bunları örnek olarak “Türklük Üzerine…

Yazar: Burak Erdoğan

Güney Azerbaycan ile Ortak Mazimiz

21 Mayıs 2020 0

Güney Azerbaycan Türkleri ile Anadolu Türkleri, tarihsel süreçte birbirlerini siyasi ve kültürel olarak etkilemiştir. Bu karşılıklı etkileşim ayrı coğrafyalarda yaşayan, aynı kültüre, dine ve millete mensup insanların ortak mazileri etrafında şekillenmiştir. Nadir Şah’ın Büyük Türk Devleti ülküsü, ayrı düşmüş büyük bir milletin ortak geçmişinin meyvesidir. Türklerin Alp Er Tunga ile başlayan Güney Azerbaycan mazisi, bugün…

Yazar: Burak Erdoğan

Nadir Şah’ın Sultan Mahmut’a Mektubu

17 Mayıs 2020 0

Bugün, Türk çocukları Büyük Türk Birliği ülküsünü, Paris sokaklarından değil, Güney Azerbaycan’dan esinlenmektedir. Turancılık, kimi asılsız iddialar gibi Türklere 19. yy. sonlarında değil, Mete Han düzenli orduyu kurduğu günden sonra yerleşmiştir. Bugün Güney Azerbaycan dosyamızın içerisindeki bu Tarihi Vesika’nın önemi; Nadir Şah’ın Türklük bilincini genç Türkler ile paylaşmaktır. İran’da hükmetmiş Afşar Hanedanı’nın kurucusu Nadir Şah, Oğuzların Afşar…

Yazar: Burak Erdoğan

Alparslan Türkeş (KAZGANOĞLU) Çankırı’yı Anlatıyor.

12 Mayıs 2020 0

Tarihte büyük Türk liderlerinin ortak özellikleri, Türkçe’yi güzel kullanmalarıdır. Alparslan Türkeş’in de yazarı olduğu Orkun Dergisinin 57. Sayısından güzel örnekler bulmak mümkündür. Alparslan Türkeş’in, “KAZGANOĞLU” (bizde de bir tane mevcuttur) müstearıyla Çankırı’yı detaylı şekilde anlattığı Orkun Dergisinin 57. Sayısındaki raporu sizlerle sunmadan önce, artık gelenek haline gelmiş kısa hatırlatmalar ve teşekkürlerim olacak. Öncelikle bu yazının…

Yazar: Burak Erdoğan

Türk Aklının Balkanlarda Tezahürü

4 Mayıs 2020 0

Ordu Millet tanımının en başarılı örneği olan Türkler, 14. asrın ortasında Anadolu’nun karışık topraklarından kendilerini Balkanlara atmışlardır. 1346 yılında, Osmanlı Beyliğinin başbuğu Orhan Gazi, Bizans tahtında hak iddia eden Kantakuzenos’u desteklemiş, karşılığında kızı Theodora ile evlenmiştir. Theodora ile evliliği neticesinde Bizans ile ikili ilişkilerini yoğunlaştıran Orhan Gazi, 1352 yılında oğlu Şehzade Süleyman’ın komutasındaki birliklerini Sırplar…

Yazar: Burak Erdoğan

Sultan Alparslan’ın Irak Halkı Üzerine Düşünceleri

27 Nisan 2020 0

Bilkent İletişim Tasarım bölümüne başladığım ilk gün, Sanat Tarihi olarak adlandırabileceğimiz bir dersin başında hocamız yaratıcılığı bir tulumbanın kurumasına benzetmişti. Kendileri tulumbalar kuruduğunda tekrar su akmasını sağlamak için üzerine bir bardak su döküldüğünü, insanın da yeni işler başarmadan önce zihnine bir bardak su dökülmesi gerektiğinden bahsetmişti. Tarihin gündelik siyasete dayanak noktası değil, ders olması en birincil temennimdir.…

Yazar: Burak Erdoğan