Yazar: Ayda Tonar

Şefika Hanım Gaspıralı’nın Hayatı

18 Ekim 2020 0

Rusya’daki Türk kadın hareketinin öncüsü Şefika Gaspıralı 1886 yılında Kırım’ın Bahçesaray şehrinde dünyaya gelmiştir. Annesi Zühre (Zehra) Gaspıralı, babası ise yazar İsmail Gaspıralı’dır. 17 yaşından itibaren Şefika Hanım, Tercüman gazetesinin yayınlarının yönetmiş ve yazışmaları da Rusça’dan çeviriler yaparak posta ve dağıtım işleri konularında, babasının en önemli yardımcısı olmuştur. Şefika Hanım ilk yazısını 1903’te Tercüman’da yazmıştır.  Babasını sıkça ziyaret eden  Nesib Yusufbeyli ile tanışmış, siyasal konularda başlayan mektuplaşmaları zamanla duygusal…

Yazar: Ayda Tonar

Türk Tarihinde Operanın Gelişimi

7 Ekim 2020 0

Türkiye’nin operayı tanıması matbaanın Osmanlı’ya gelmesine öncülük eden Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Sefaretname’sine dayanmaktadır. Sefaretname’sinde opera binasının iç ve dış özelliklerini, salonun ihtişamını, dekorunu büyük bir ilgi ve hayranlıkla aktaran Çelebi, operanın konusunu da anlatır.   II. Mahmut döneminin Viyana elçisi Mustafa Hatti Efendi, Resmolu Ahmed Resmi Efendi ve daha sonra Vahid Paşa gördükleri operalardan hayranlıkla…

Yazar: Ayda Tonar

Mihri Müşfik: Ölü Bir Kelebek

26 Eylül 2020 0

Türk tarihine baktığımızda resim alanında kadın sanatçılarla karşılaşmak oldukça güçtür. Çünkü kadınlar çizmekten daha çok portreler için modellik yapmışlardır. Ülkemizde resim sanatında öncü kadın ressamımız Mihri Müşfik Hanım’dır. Kendisi 26 Şubat 1886 yılında Kadıköy’ün Bahariye semtinde dünyaya gelmiştir. Babası Askeri Tıbbiye’de ders veren Dr. Çerkez Ahmet Rasim Paşa’dır. Ailesinin yaşam tarzından dolayı Avrupai bir eğitim…

Yazar: Ayda Tonar

Mutfakta Coğrafi İşaret

24 Eylül 2020 2

Anadolu mutfağında tarım ve hayvancılık faaliyetleri her zaman önemli geçim kaynağı olmuştur. Türkiye’nin iklimi ve yeryüzü şekillerinin toprağa etkisi de yadsınamaz. Bununla birlikte Anadolu mutfak kültüründe de çeşitlilik ve özerklik fazlaca görünür haldedir. Türkiye’deki yöresel  lezzetlere  “yerli malı” sıfatını taşıyabilmesi amacıyla ürünlere “coğrafi işaretli” ürün  ibaresi verilmiştir. Coğrafi işaret ürünün yetiştirildiği ya da yapıldığı yerin…

Yazar: Ayda Tonar

Coğrafyanın Türk Mutfağı Üzerindeki Etkisi

17 Eylül 2020 0

  ÖNSÖZ Bir milletin özünü inceleyebilmek için o milletin kültürel değerleri hakkında analizler yapmak en doğrusu olacaktır. Nitekim milletlerin siyasi, idari, dini, coğrafi, ekonomik ve sosyolojik yapısı o milletin folklorik değerlerine ve örf-adetlerine yön veren unsurlardır. Türk milletinin kültürel değerlerinden biri ise Türk mutfak tarihidir. Türk yemeklerine bakarak, Türk gelenekleri, Türk sofra adabı, örfleri ve…

Yazar: Ayda Tonar

Kırım Mutfağı

10 Eylül 2020 0

KIRIM MUTFAĞI   Elhamdülillah,bereket versin. Çevre yokta kelebersin. Padişahlara Allah insaf versin. Bizlere vatana kaytmağa kısmet etsin. Aşlarınız aşsın,kazanlardan taşsın. Amin.   Kırım Tatarları zengin bir mutfak kültürüne sahiptirler. Bunun başlıca nedeni kendi öz değerlerinin yanı sıra birçok kültürle iç içe yaşamalarıdır. Kırım mutfağı özelikle Yunan, İtalyan, Ukrayna ve Kafkas mutfağından önemli açıdan etkilenmiştir. 10.…

Yazar: Ayda Tonar

Yerli ve Milli Tat: Salça

1 Eylül 2020 0

Domates, patlıcangiller ailesinden, anavatanı Güney ve Orta Amerika olan, meyvesi yenebilen otsu bitkidir. ABD’de 1893 yılında mahkeme, sebzelerle birlikte saklanıp yenildiğinden onu sebze diye sınıflandırmıştır. Bolivya ve Peru da yabani sarı renkli bir domates türü bulunmuş ve sonra Meksika’da yetiştirilip, Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfinden sonra Avrupa’ya gemilerle gönderilmiştir.Domates ülkemize 1800’lü yılların başında gelmiştir. Anadolu’da domates…

Yazar: Ayda Tonar

Şifa Niyetinde Tatlı: Aşure

29 Ağustos 2020 0

Aşurenin yazılı olarak anlatıldığı ilk kaynak Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sidir. Seyahatname’de “Mah-ı Muharrem’de aşura bişirüp fukaraya bezl ederler.” şeklinde geçmektedir. Kelime anlamından da anlaşılacağı gibi aşure, bol malzemeli ve her bir malzemenin, bereket, bolluk ve şifa getirdiği düşünülen mitolojik bir tatlıdır. Aşure Arapça olarak bilinse de “onuncu” anlamındaki İbranice “asor” kelimesinden gelmektedir. Yöreden yöreye aşure reçeteleri…

Yazar: Ayda Tonar

Konya’da Selçuklu Mutfağı

24 Ağustos 2020 0

Anadolu’da ilk yerleşim yerlerden biri olarak bilinen Konya bölgesinin mutfak kültürü köklü ve eski bir tarihe dayanır. Yerleşik hayata bizzat geçen Türkler Konya’nın verimli topraklarından yararlanmış, farklı bitki çeşitleri de yetiştirmişlerdir. Bu Türklerin hem mutfak hem de tarımsal faaliyetlerini ortak amaçla sürdürdüklerini gösterir. Konya mutfağına bakacak olursak, bu şehrin mutfağını, 3 büyük mutfak kültürüyle inceleyebiliriz.…

Yazar: Ayda Tonar

Azerbaycan Mutfağı

15 Ağustos 2020 0

Mutfak kültüründe, coğrafi konum ve iklim özellikleri en kaçınılmaz oluşum sebeplerindendir. Azerbaycan Mutfağı da coğrafi konumu nedeniyle kültürler arası alışverişin verimli olduğu dünya mutfakları arasındadır. Daha çok İran, Hint, Çin, Kafkasya ve Arap mutfaklarından etkilenen Azerbaycan Mutfağı, genellikle etli(kuzu), sebzeli, sütlü. hamur işli yemeklerden oluşur. Zeytinyağlı yemekleri görmek pek mümkün değildir.Azerbaycan mutfağında en önemli özellik…

Yazar: Ayda Tonar

Balkan Coğrafyasında Türk Mutfak Kültürü

21 Temmuz 2020 0

“Senden; sıhhat, afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz. İşlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver, amin.” Türklerin, Asya’dan Batı’ya doğru gerçekleştirdiği tarihi göçlerin ulaştığı son noktalar; Avrupa’nın içleri ile birlikte Avrupa’nın bir parçası olan ve Türkler tarafından vatanlaştırılan ve de adına öztürkçe bir kelime ile “Balkan” adı verilen topraklardır. Türkler sahip oldukları kültürü, göç ettikleri…

Yazar: Ayda Tonar

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yeni Düzen

30 Haziran 2020 0

Covid 19 ile birlikte en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm sektörü oldu. Tüm dünya ülkelerinin özellikle ; Yunanistan, İspanya , İtalya ve Fransa başta olmak üzere Türkiye’de bu virüs sebebiyle turizm çalışanlarının ve yatırımcıların da maddi olarak güçlük çekmesine, küçük ölçekli konaklama-yiyecek içecek işletmelerinin hizmet verememesi ve yapılan yatırımların zararına sebebiyet verdi . Hala…

Yazar: Ayda Tonar

Dünya Mutfaklarında Yeni Trend: Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı

24 Haziran 2020 2

Hem aşçı olup hem de fotoğrafçılık öğrencisi olarak sosyal medyanın yiyecek-içecek sektörü ve gastronomi turizmi üzerindeki etkilerinden kısaca bahsedeceğim sizlere. Dünya mutfaklarının  hızlı ve inovasyonel bir şekilde yeni trendler haline gelmesi beslenme alışkanlıklarımızı büyük oranda değiştirdi. Artık tabağın içerikten daha çok görselinin tatmin edici olması, pazarlama ve satış kriterlerinin değişimine de yol açtı. Yiyecek-içecek sektörü…

Yazar: Ayda Tonar

Sarayın Tatlısı: Türk Lokumu

20 Haziran 2020 0

Türk lokumu dünyanın hemen her ülkesinde bilinen ve beğenilerek tüketilen enfes bir tatlımızdır. Peki bu yumuşak ve yedikçe yediren lezzetin tarihi ne zamana dayanıyor? Pers İmparatorluğu’nda MÖ 226 ve 652 yılları arasında hüküm süren Sasanilerin sıkça tükettiği tatlı “abhisa” kesin olmamakla birlikte lokumun kökeni olarak biliniyor. Türk Mutfağında ise lokum adı Arapça “rahat-ul hulküm” sözcüğünden…

Yazar: Ayda Tonar

Zemheri Çorbası: Tarhana

17 Haziran 2020 0

Türklerin zengin mutfak kültürü; dini inançlar, örf ve gelenekler, coğrafi konum, iklim, bitki örtüsü ve siyasi yapılanmalarla birlikte şekillenmiştir. Özellikle Türklerin Mezopotamya’daki varlığı, baharat yolu üzerinde yerleşim sağlamaları Türk Mutfağında aromatik bitki çeşitliliğini arttırmıştır. Her toplumun beslenmesinde büyük önemi olan ve topluma özgü damak tadını yansıtan bazı geleneksel yiyecekler olduğu gibi Türkiye’de de geleneksel olarak…

Yazar: Ayda Tonar