Yazar: Avsarbek

1853-56 Kırım Savaşı

4 Eylül 2020 0

Savaş Öncesi Güçler Dengesinde Göze Çarpanlar: Kuzeyin aç ayısı Rusya, geçen zamanla birlikte hızla büyüyüp çevresindekileri tedirgin etmeye oldukça istekliydi. Avrupa ve Asya’nın tek lideri olmak için eline geçen her fırsatı saldırganca değerlendiriyordu. Kısa yoldan yayılmacı hedeflerini gerçekleştirmek için gözünde “hasta adam” pozisyonunda olan Osmanlı İmparatorluğunu etkisi altına almak veyahut tamamen ortadan kaldırma gayesi güdüyordu.…

Yazar: Avsarbek

Sultan Baybars

25 Mayıs 2020 0

Baybars’ın Tarih Sahnesine Çıkışı Baybars, 1223 yılında Karadeniz kuzeyini  ve Kafkasları yutan “Deşt-i Kıpçak” denilen büyük arazinin sınırları içerisinde dünyaya geldi. Yaşadığı bölge Moğolların istilasına uğradı ve Baybars henüz 14 yaşındayken esir hayatına adım attı. Sivas’tan köle olarak satılarak Halep’e kadar geldi ve en son Şam’da köle pazarında kendisini bulan Eyyubi sultanı Salih Eyyub’ün memluklerinden…

Yazar: Avsarbek

Alman Siyasi Birleşimi

4 Mayıs 2020 0

     Almanların siyasi birleşimi, şüphesiz dünya tarihinde dönüm noktası olarak kayda geçmiş hadiselerdendir. Birleşimin önemini kavrayabilmek adına Alman coğrafyasının iyi değerlendirilmesi, siyasi hayatın hareketliliği ve çeşitli devletlerin onlara baskısını idrak etmek gerekir. Almanlar, Roma döneminden itibaren siyasi birliğini sağlayamamış çeşitli devlet ve hanedanlar ile tarih sahnesinden silinmemeye gayret etmiş bir millettir. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu,…

Yazar: Avsarbek

Palmerston ve Fatih Gambotu

23 Nisan 2020 0

Literatüre Girişi Gambot, asıl adıyla “Gunboat” diplomasi, 19. yy ilk yarısında İngiltere tarafından uygulanmış ve dolayısıyla ismini de oradan almıştır. Diplomasinin bir yöntemi, enstrümanı olarak hayat bulan Gambot(Gunboat); 18.yy sonlarında devriye-karakol görevleri yapan küçük ve orta çaplı silah taşıyan düşük tonajlı muharip gemilere verilen genel bir isimdi. Gambot diplomasi ise başta İngiltere’nin, donanma vasıtasıyla kendinden…

Yazar: Avsarbek