Yazar: Alparslan Çutay

Milliyetçi-Toplumcu

İNCELEME: MACHİAVELLİ, PRENS

19 Ocak 2020 0

Siyaset kuramcısı, yazar ve devlet adamı Niccolo Machiavelli(1469-1527) aristokrat bir ailenin çocuğu olarak Floransa’da doğdu. Yedi yaşında aritmetik ve Latince öğrenmeye başladı. Yirmidokuz yaşına geldiğinde Floransa’da ikinci sekreterlik görevine getirildi. İtalya ve Floransa’nın karmaşık siyasi yapısı içerisinde Dışişleri ve güvenlik sorunlarını kapsayan alanlarda devlet işlerini yürütmeye başladı. Yanı sıra, Onlar Kurulu -bir tür bakanlar kurulu-…

Yazar: Alparslan Çutay

Milliyetçilik Kuramları ve Modern Türkiye

26 Aralık 2019 0

İmparatorluk Türkiye’sinin son dönemlerinden itibaren, azınlık cenahlarda ve son olarak da kurucu unsur olan Türklerde ulusçu hareketler gözlenmiştir. Bir dizi yıpratıcı savaşlar sonrasında da “hasta adam” hayatını idame ettiremez duruma gelmiştir. Yine sonrasında bilindiği üzere Kurtuluş Savaşı ile Türk milliyetçi hareketi Misak-ı Milli hedeflerine yönelik mücadelede bulunmuş, sonucunda -büyük ölçüde- bugünkü sınırlarıyla Cumhuriyet ilan edilmiştir.…

Yazar: Alparslan Çutay

Solcular ve Atatürkçülük (Dündar Taşer)

9 Kasım 2019 0

Türkiye’deki sol fraksiyonlar üzerinde etki kuran Kemalizm, Marksist öğretileri ulusal göstermek amacıyla olduğundan çok farklı gösterilmeye çalışılmıştır. Bugün de aynı şekilde safsatalar yığını politikası devam ederken, Uluönder’in vefatının yıl dönümüne binaen Taşer’in 31 Ağustos 1970 tarihli Devlet gazetesindeki yazısını kamuoyu dikkatlerine sunuyoruz. “Atatürk inkılaplarının ne olduğu belli. Latin harfleri, kadınların rey hakkı, ceket pantolonlu kıyafet-şapka,…

Yazar: Alparslan Çutay

Kürtçülük

30 Ekim 2019 1

Orta Doğu bugün olduğu gibi geçmişte de yerkürede adından en çok söz ettiren bölge olmuştur. Tarihe yön veren uygarlıkların, önemli buluşların beşiği sayılan bölge, büyük imparatorluklar için her zaman hedefte olmuştur. İmparatorluklar bu coğrafyadan çekilmek zorunda kaldıkları zaman ise sonlarına yaklaşmışlardır. Makedonlar, Persler, Medler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar… Hangisini incelesek, doruk noktalarında Orta Doğu, özellikle Mezopotamya…

Yazar: Alparslan Çutay

İsmail Gaspıralı: Hayatı ve Düşünce Dünyası

6 Eylül 2019 0

Türk İmparatorluğu’nun zayıfladığı, Batı tarafından “hasta adam” olarak görüldüğü dönemlerde, aydınlar ve yöneticiler devletin yıkılmasını önlemek adına farklı düşünceler gütmüşlerdir. Çoğunluğun bildiği üzere, Akçura’nın da “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı eserinde değindiği düşünce akımları temelde; Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülüktür. Osmanlıcılık ve İslamcılığın neden devleti kurtaramadığını anlatmaya lüzum görmüyoruz. Çünkü, bu konuda yazılanlar kütüphanelere sığmayacak duruma geldiler. Sağlıklı…

Yazar: Alparslan Çutay

Batı Türkistan Üzerine

4 Ağustos 2019 0

Türkistan, sözcük anlamı olarak “Türk ülkesi”, “Türk’ün yeri” anlamına gelmektedir. Bu yolla Türk ulusu mensuplarının yaşam sürdüğü her yer “Türkistan” olarak adlandırılabilmektedir. Peki bugün Türkistan neresidir? En başta Ziya Gökalp olmak üzere Türkçü düşünürler, anlamı ile tarif ettiğimiz Türk yurduna genel anlamda “Turan” demişlerdir. Bunun nedeni ise, o dönemde Orta Asya coğrafyasına Türkistan deniliyor olmasıdır.…

Yazar: Alparslan Çutay

İç Savaşın Geçmişi: Suriye

28 Temmuz 2019 0

Orta Doğu’nun hakim gücü olan Türklerin, bölgeden Anadolu’ya doğru çekilmeye başlamasından itibaren, zaten büyük sorunlara gebe olan Ortadoğu coğrafyası başat güç eksikliğinin de etkisiyle büyük buhranlara ev sahipliği yapmıştır. Etnik ve kültürel yapının karmaşıklığı buhranlara çanak tutmuş olmakla birlikte, refahın sağlanmasına da engel olmuştur. Dünya konjonktüründe hem tarihi ve siyasi hem de ekonomik değeri ön…

Yazar: Alparslan Çutay

Demokrasinin Çıkmazı: Parlamenter ve Başkanlık Hükümet Sistemleri

23 Temmuz 2019 0

Çıkmazımız demokrasinin nasıl uygulanması gerektiği sorusuyla başlıyor. Başlı başına demokrasi bir tartışma konusu iken, bu konuyu tartışmak saçma gelebilir. Ancak tartışmalara kulak vermek zorundayız. Kulak vermekle birlikte bu makalede tarafsız tavır takındığımızın altını çizmeliyiz. Burada amaç, insanımıza neyin ne olduğunu öğretmektir. Çünkü bizler Türk insanına koyun muamelesi yapanlardan değiliz. İnsanımızın entelektüel birikimini genişletip; fikri hür,…

Yazar: Alparslan Çutay

Popüler Kültür Milliyetçiliği Üzerine

30 Haziran 2019 0

Kitle iletişim araçlarının yaygın kullanımı ile birlikte birçok konuda kolaylıklar sağlanmaktadır. Bunları listeler halinde sayabiliriz, ancak biz burada bu yaygınlaşmanın olumsuzluklarını; özellikle ulusal menfaatlerimize yönelik olan olumsuzluklarını milliyetçi bakış açısıyla ele alacağız. Bu olumsuzlukları ilk olarak, toplumun en önemli kesimi olan gençler üzerinden değerlendirmeliyiz. Çünkü; son on yılda gençler üzerinden üst düzey bir yıkım projesi…

Yazar: Alparslan Çutay

Cumhuriyet, Demokrasi ve Türkler

7 Haziran 2019 0

Cumhuriyet ve demokrasi kavramları toplum genelinde eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak kavramları incelediğimizde aslında iki kavramın birbirinden farklı anlamlar ifade ettiği ortaya çıkmaktadır. Toplumun algılayışında bu iki kavramın birlikte varolduğu, birbirine neden olduğu sanılmaktadır. Bunun nedeni ise bilinçsiz söylemlerdir diyebiliriz, çünkü; siyaset ya da yönetim bilimleriyle ilişiği olsun-olmasın herkesin ağzında cumhuriyet-demokrasi sözcükleri vardır. Bunu yaparken…

Yazar: Alparslan Çutay

İmparatorluğun Sonu ve Modern Türkçülük

26 Mayıs 2019 1

Fransız devrimi ile birlikte değişen Dünya düzeni sonrası; Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya’yı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmıştır. Değişen düzenle birlikte benliğini unutan -belki de hiç varolmayan- bir çok ulus, milliyetçi düşünceyi benimser nitelikteki hareketlere yönelmişlerdir. Bu yönelişin ardından büyük coğrafi sahalara yayılmış durumda olan çok uluslu devletler, etkinliklerini bir bir kaybetmeye başlamışlar, dağılmaya-yıkılmaya yüz tutmuşlardır.…

Yazar: Alparslan Çutay