Yazar: Abdullah Barış Yılmaz

Türk Milliyetçiliği ve İşci Hareketi

10 Mayıs 2021 0

Geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı ve 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutladık. Şimdi bu günleri normal bir vatandaşa sorsak “iki karşıt görüşün birbirinin ardı sıra gelen önemli günleri” diye cevaplayacaktır. Peki öyle midir? 1 Mayıs İşçi Bayramı cidden milliyetçilerin uzak olduğu ve savunmayacağı bir gün müdür? Sorunun biraz daha derinine inersek milliyetçiler işçi haklarını ve…

Yazar: Abdullah Barış Yılmaz

The Exile of the Karachay-Balkar Turks

7 Kasım 2020 0

The Exile of the Karachay-Balkar Turks Karachay and Balkar Turks are two brotherly Turkish communities currently living in the Russian Federation in the Karachay-Cherkess Republic and the Kabardino-Balkar Republic. Since these two communities have lived together in the same geography for years, they speak Karachay-Balkar Turkish, which is formed by melting the Turkish dialects they…

Yazar: Abdullah Barış Yılmaz

Karaçay-Balkar Türkleri Sürgünü

2 Kasım 2020 1

Karaçay-Balkar Türkleri Soykırımı Karaçay Türkleri ve Balkar Türkleri Karaçay ve Balkar Türkleri şu an Rusya Federasyonu’nda Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde yaşamakta olan iki kardeş Türk topluluğudur. Bu iki topluluk yıllardır beraber aynı coğrafyada yaşadıklarından dolayı kendi konuştukları Türkçe lehçelerinin bir potada eritilmesiyle oluşan Karaçay-Balkar Türkçesini konuşmaktadırlar. Bu iki topluluk yıllardır aynı coğrafyada beraber yaşadıklarından…

Yazar: Abdullah Barış Yılmaz

Kırım’ın Günümüzdeki İdari Yapısı

5 Eylül 2020 0

KIRIM’IN GÜNÜMÜZDEKİ İDARİ YAPISI Karadeniz’in kuzeyinde, Karadeniz ile Azak Denizi tarafından çevrelenmiş bir yarımada olan Kırım, 18 Mart 2014 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından tıpkı 1783’de olduğu gibi ilhak edildi. Bu İlhakın nasıl gerçekleştiğini anlamak için ilk başta günümüzde hala devam eden Rus-Ukrayna Savaşı’na değinmek lazımdır. Rus-Ukrayna Savaşı Yevromaydan 21 Kasım 2013 günü Ukrayna Hükümetinin Ukrayna-Avrupa…

Yazar: Abdullah Barış Yılmaz

Tovuz:Armenian Terorism

28 Temmuz 2020 1

Recently, Armenia carried out a treacherous assault on Tovuz, Azerbaijan. Eleven Azerbaijani soldiers were martyred in this attack. Azerbaijan responded directly to this attack. The Attack of Azerbaijan Armed Forces has neutralized nearly a hundred Armenian military personnel in the region. I respectfully remember the martyred Eleven Azarbeijani soldiers. The Armenian assault on Tovuz caused…

Yazar: Abdullah Barış Yılmaz

Asala’nın Şehit Ettiği Diplomatlar-1

1 Haziran 2020 1

24 Nisan 2020 günü bazı sözde iddiaların yine propagandasını yapan oluşumların haberlerini şaşkınlıkla okurken, kendim düşünmeden edemedim. Nasıl utanmadan savunuyorlardı böyle şeyleri? Hiç mi utanmıyorlardı bu yalanları söylerken? Sözde bu iddiaları yapan zihniyetin Hocalı’da yada yurt dışında siyasetle denge sağlamaya gitmiş diplomatlarımızı nasıl katlettiklerini bilmiyorlar mıydı acaba? Umarım bilmiyorlardır dedim. Umarım hiçbir şeyden haberleri yoktur.…

Yazar: Abdullah Barış Yılmaz

  Benim Gözümden 160 Yıllık Çınara Bakış:Mülkiye

2 Mayıs 2020 0

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski toprakların ve öğrencilerin kullandığı adıyla Mekteb-i Mülkiye, benim de şu an çatısı altında öğrenim gördüğüm okulum. Mekteb-i Mülkiye tarih içerisinde her zaman sevilen bir okul olsa da belirli durumlardan dolayı hoş olmayan ithamlarla anıldığı zamanlarda olmuştur. İçerisinde bulunan belirli bir grubun tarihsel süreç içerisinde yaptığı eylemler yüzünden yanlış hatırlanan…

Yazar: Abdullah Barış Yılmaz