Gün :22 Ocak 2020

THE MILITARIZATION OF YOUTH IN SCHOOLS AND SOCIAL LIFE IN EARLY REPUBLIC ERA (PART II)

22 Ocak 2020 0

PART  II Change in perception of child that started from late Ottoman period, with republic, gains different identity. “As a potential and public actor, the child no longer belongs solely to his family. The child is sometimes the future of the nation, sometimes future of the race, the producer, the military and the citizen of…

Yazar: Büşra Selin Kartal

18.ASIR İLMİ KİŞİLİĞİ İSMAİL GELENBEVÎ

22 Ocak 2020 0

 İSMAİL GELENBEVİ (1760-1791) Son zamanların en büyük Türk matematikçilerinden biri olan İsmail Gelenbevi 1730’da Gelenbe(Manisa)’de doğdu.Öğrenimini Manisa ve İstanbul’da yaptı.Çağında ayaklı kütüphane denilen Mehmed Emin Efendi’den dersler aldı.Müderris oldu.Mühendishane-i Hümayun(Teknik Üniversite)de hocalık yaptı.3.Selim zamanında padişahın sevgisini kazandı.Bundan dolayı ölümünden bir yıl kadar önce Fener kadılığına tayin edildi.Bu vazifeyi bir sene kadar yürüttükten sonra vefat…

Yazar: Merih Karacakaya