Solcular ve Atatürkçülük (Dündar Taşer)

Solcular ve Atatürkçülük (Dündar Taşer)

9 Kasım 2019 0 Yazar: Koçeroğlu

Türkiye’deki sol fraksiyonlar üzerinde etki kuran Kemalizm, Marksist öğretileri ulusal göstermek amacıyla olduğundan çok farklı gösterilmeye çalışılmıştır. Bugün de aynı şekilde safsatalar yığını politikası devam ederken, Uluönder’in vefatının yıl dönümüne binaen Taşer’in 31 Ağustos 1970 tarihli Devlet gazetesindeki yazısını kamuoyu dikkatlerine sunuyoruz.

“Atatürk inkılaplarının ne olduğu belli. Latin harfleri, kadınların rey hakkı, ceket pantolonlu kıyafet-şapka, laik devlet, Türkiye’de bu şartlar oturmuştur. Reddini veya başka bir şeyle değiştirilmesini isteyen hemen hemen yoktur. Bunların devamı istemek de devrimcilik değil muhafazakarlık sayılmak icap eder. Atatürk devrim yapmıştır ve devrimcidir. Fakat Atatürkçü devrimci olamaz. Atatürk’ün yaptıklarını yaşatmak istiyorsa muhafazakardır, değiştirmek istiyorsa Atatürk düşmanıdır. Buna rağmen devrimcilikle Atatürkçülük ‘eş anlamlı’ bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Bu eş anlamlılık gitgide acayip şekillere bürünüyor. Adam ortaya çıkıyor, Atatürkçü ve devrimciyim diyor, sonra devrimlerini sıralıyor.

a) Toprak sahipleri sömürücüdür, ezilsin.
-Atatürk’ün dokuz çiftliği vardı.
b) Bankalar devletleşsin
-Atatürk’ün bankası vardı (İş Bankası).
c) Madenler devletleşsin.
-Atatürk’ün maden kömürü şirketi vardı.
d) Batı ittifakından çıkalım.
-Atatürk, İngiltere ile ilk anlaşmaları yapmıştı.
e) Doğuya muhtariyet verelim.
-Atatürk ‘kürtçülüğe asla müsaade edilemez’ demişti (B. Nutuk).
f) İşçi sınıfı hakimiyeti kurulsun.
-Atatürk, ‘imtiyazsız sınıfsız bir kütleyiz’ demişti. ‘Yurtta sulh’ demişti; sınıf kavgasını reddetmişti.

Bir de ‘Tam Bağımsız’ Türkiye istekleri var. Bütün üslerden arınmış, bütün ittifaklardan çözülmüş, tek başına bir Türkiye istiyorlar. Üsler Türkiye’ye Rus taarruzunu çekermiş, üsler olmazsa kimse bize yan bakmaz, parmak dokundurmazmış. Bütün belaların membaı bu üslermiş. Sivil adamların düşünce mekanizmalarını bilmiyorum ama askerlere göre silahsızlığın ferdi ve devleti koruyan en iyi çare olduğunu iddia abesten öte ahmaklıktır. Vaktiyle Ruslar bizden üç vilayet, iki boğaz istediğinde toprağımızda yabancı üssü mü vardı, yoksa Amerika ile ittifak mı kurmuştuk? Tabii bir alay mugalata. Bütün bu olanlara şöyle böyle cevap verirler tabii, ama DİSK lehine baskıda bulunsun diye dünyanın bütün solcu sendikalarını işe karıştırmanın izahı nasıl yapılır bilemem?

Bir süre önce de Şadi Alkılıç’ın tahliyesi için Birleşmiş Milletler’in müdahalesini isteyen dilekçeler vermişlerdi. Birleşmiş Milletler Türkiye’yi tazyik etse, hükümet de korkup ‘Alkılıç’ı salıverse, hiç de bağımsızlığımızı zedelenmiş saymayacaklardı.

Millet şerefi, devlet haysiyeti, bağımsızlık ilkesi solcuların bardağına göre şekil alan sıvı mefhumlardır. Nitekim Rusya Çekoslovakya’ya tanklarla saldırdığı zaman gık bile demediler.

Velhasıl adamların tasavvurları Atatürk’ün düşündüğüne de, dediğine de, yaptığına da aykırı ama bu iddialar devrimdir, sahibi devrimci, Atatürk de devrimcidir. O halde adam Atatürkçüdür.

Gördünüz mü işi? Atatürk’ün bütün prensiplerini tahrip etmek Atatürkçülük sayılır hale gelmiştir. ‘Kuş uçar, arı da uçar. Arı kuştur’ demek gibi bir safsatanın içine düşülmüştür. Aydınları bu kuyunun kenarına iten İnönü’nün solculuğudur. Ama kuyu bekçiliğine S. Demirel gibi aklı ermez, gözü görmez, eli varmaz bir zatın getirilmiş olması da ayrı bir felaket değil midir?”

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Koçeroğlu

okur-yazar